जिविसको Website तालिम सञ्चालन

जिविसको Website तालिम मिति  २०७३।२।२३ देखि २०७३।२।२५ गतेसम्म  संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको अायोजनामा सञ्चालन गरिएको छ ।website

Skip to toolbar