स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट अा.व. २०७४।०७५ स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट अा.व. २०७४।०७५ भूकम्पको प्रवलीकरण Retrofitting मा परेका लाभग्राहीहरूको नामावली अा‍व‍ ०७४।०७५ काे ढु‌‌‌‌ङ्गा गिट्टी बालुवाकाे टेण्डर सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक बडाबड सम्बन्धी सूचना | दरभाउ अाव्हान सम्बन्धी सूचना अा.व. ०७४।०७५ (पटके सवारी, पशु जन्य अादि) जिल्ला समन्वय समिति, स्याङजा अन्तर्गतका स्थानीय तहको विवरण जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, स्याङ्जाबाट जारी अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति स्याङ्जाको अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी परिमार्जित प्रस्तावना (मुख्य खण्ड)

सम्पर्क

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

जिल्ला विकास समिति,

सुचना अधिकारी

धनप्रसाद कोईराला

०६३-४२१०६७

ठेगाना: स्याङ्जा

फोन: ०६३-४२०४५८ {स्थाविअ}, ४२०१४४ {प्रशासन;योजना शाखा}, ४२०१९० {आलेप;स्टोर शाखा}, ४२०२०४ {सूचना तथा अभिलेख केन्द्र}, ४२०५४० {लेखा र योजना अ तथा प्र.अ शाखा

ईमेल: info@ddcsyangja.gov.np

नक्सा


Skip to toolbar