अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
भुकम्प पिडित लाभग्राहीहरूकाे बिबरण (दितिय) 2074-01-21 सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
भुकम्प पिडित लाभग्राहीहरूकाे बिबरण (दितिय)
भुकम्प पिडित लाभग्राहीको विवरण २०७३-१२-२३ सूचना प्रबिधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
भुकम्प पिडित लाभग्राहीको विवरण
जिल्ला समन्वय समिति, स्याङजा अन्तर्गतका स्थानीय तहको विस्तृत विवरण २०७३-११‍-२७ सुचना तथा संचार प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला समन्वय समिति, स्याङजा अन्तर्गतका स्थानीय तहको विस्तृत विवरण
निर्बाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अा.ब. २०७३/२०७४ , २०७३।०९।११ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्बाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अा.ब. २०७३/२०७४
बार्षिक समिक्षा अा.व. ०७१।०७२ २०७२।५।१४ विद्युतीय शुसाशन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक समिक्षा अा.व. ०७१।०७२
अायोजना छनाैटका अाधारहरू २०७२।०८।०८ विद्युतिय शुसाशन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अायोजना छनाैटका अाधारहरू
कार्तिक माहिनाको घटना दर्ता विवरण (२०७३|०७४) २०७३-०८-१५ शुचना तथा संचार प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७३|०७४ को कार्तिक माहिनाको घटना दर्ता प्रतिवेदन
स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी परिमार्जित प्रस्तावना (मुख्य खण्ड) २०७३।७७।२७ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी परिमार्जित प्रस्तावना (मुख्य खण्ड)
दरखास्त फाराम , २०७३-०७-२४ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
दरखास्त फाराम
आ.व. २०७३\०७४ को असाेज महिनाको घटना दर्ताको प्रगति विवरण २०७३-०७-०८ सुचना तथा संचार प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७३०७४ को असाेज महिनाको घटना दर्ताको प्रगति प्रतिवेदन
आन्तरीक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन २०७२/२०७३ २०७३-०७-०४ आ.ले.प शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आन्तरीक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन २०७२/२०७३
लैङ्गिक बजेट परिक्षण प्रतिवेदन २०७२ २०७३-०३-३१ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लैङ्गिक बजेट परिक्षण प्रतिवेदन २०७२
बार्षिक खरिद योजना ०७३-०७४ २०७३-०३-३१ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक खरिद योजना ०७३-०७४
अश्विन महिना सम्मको आम्दानी खर्च बिबरण , २०७३-०७-०१ लेखा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अश्विन महिना सम्मको आम्दानी खर्च बिबरण प्रतिबेदन
आ.व. २०७३\०७४ को भाद्र महिनाको घटना दर्ताको प्रगति विवरण २०७३-०६-०९ सुचना तथा संचार प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७३०७४ को भाद्र महिनाको घटना दर्ताको प्रगति प्रतिवेदन
भाद्र महिना सम्मको आम्दानी खर्च बिबरण २०७३-०६-०४ लेखा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
भाद्र महिना सम्मको आम्दानी खर्च बिबरण प्रतिबेदन
वार्षिक समिक्षा-२०७२|०७३ २०७३-०५-१० शुचना तथा संचार प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन-२०७२/०७३
आ.व. २०७३\०७४ को श्रावन महिनाको घटना दर्ताको प्रगति विवरण २०७२-०५-०७ सुचना तथा संचार प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७३०७४ को श्रावन महिनाको घटना दर्ताको प्रगति प्रतिवेदन
श्रावन महिना सम्मको आम्दानी खर्च बिबरण २०७३-०५-०७ लेखा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
श्रावन महिना सम्मको आम्दानी खर्च बिबरण प्रतिबेदन
सूचनाको हक सम्बन्धी एेन २०६४ को दफा ५ उपदफा ३ र नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमाेजिम प्रकाशित अध्यावधिक सूचना २०७३।५।५ विद्युतिय सुशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सूचनाको हक सम्बन्धी एेन २०६४ को दफा ५ उपदफा ३ र नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमाेजिम प्रकाशित अध्यावधिक सूचना

Skip to toolbar