सूचना तथा समाचारसामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन

सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन    सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम

स्थानीय निकायबाट उपलब्ध सेवा वस्तु र सुविधाका सम्बन्धमा सेवाग्राही नागरिकले उठाएका प्रश्नहरुमा स्पष्टता ल्याउने र नागरिकहरुबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावहरुलाई ग्रहण...
थप पढ्नुहोस ...अान्तरिक राजश्वको प्रगती प्रतिवेदन : २०७३ जेष्ठ महिना सम्मको

अान्तरिक राजश्वको प्रगती प्रतिवेदन : २०७३ जेष्ठ महिना सम्मकोजिल्ला दररेट अा.व. ०७२।०७३

जिल्ला दररेट अा.व. ०७२।०७३अावधिक जिल्ला विकास योजना-२०७२ (भाग-२)

अावधिक जिल्ला विकास योजना-२०७२ (भाग-२)स्याङ्जा जिल्लाको पाश्वचित्र-२०७२ (भाग-१)

स्याङ्जा  जिल्लाको पाश्वचित्र-२०७२  (भाग-१)FINAL_ District Profile Syangja
DPMAS तालिम

DPMAS Training  जिल्ला विकास समितिको अायोजनामा शुरू भएको छ । उक्त तालिम कार्यक्रम मिति २०७३ जेष्ठ २७ देखि २८ गतेसम्म...
थप पढ्नुहोस ...MCPM

bsduf jsfiasfnSkip to toolbar