दरभाउ अाव्हान सम्बन्धी सूचना अा.व. ०७४।०७५ (पटके सवारी, पशु जन्य अादि) जिल्ला समन्वय समिति, स्याङजा अन्तर्गतका स्थानीय तहको विवरण जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, स्याङ्जाबाट जारी अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति स्याङ्जाको अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी परिमार्जित प्रस्तावना (मुख्य खण्ड) सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम-अा.व. ०७३।७४ प्रथम चाैमासिक स्याङ्जा जिल्लाको स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रस्तावना प्रतिवेदन : २०७३ जिल्ला दररेट- २०७३/७४ अान्तरिक राजश्वको प्रगति प्रतिवेदन-२०७३ श्रावण महिना सूचनाको हक सम्बन्धी प्रकाशित अध्यावधिक सूचना

pollsarchive

तपाईलाइ जिल्ला विकास समितिबाट प्राप्त सेवा कस्तो लागेको छ ?

  • थप सुधार गर्नु पर्ने छ | (65%, 13 Votes)
  • धेरै राम्रो लाग्छ | (30%, 6 Votes)
  • ठिकै लाग्छ | (5%, 1 Votes)
  • राम्रो लाग्छ | (0%, 0 Votes)

Total Voters: 20

Start Date: January 11, 2017 @ 12:52 pm
End Date: No Expiry


Skip to toolbar