दरभाउ अाव्हान सम्बन्धी सूचना अा.व. ०७४।०७५ (पटके सवारी, पशु जन्य अादि) जिल्ला समन्वय समिति, स्याङजा अन्तर्गतका स्थानीय तहको विवरण जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, स्याङ्जाबाट जारी अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति स्याङ्जाको अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी परिमार्जित प्रस्तावना (मुख्य खण्ड) सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम-अा.व. ०७३।७४ प्रथम चाैमासिक स्याङ्जा जिल्लाको स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रस्तावना प्रतिवेदन : २०७३ जिल्ला दररेट- २०७३/७४ अान्तरिक राजश्वको प्रगति प्रतिवेदन-२०७३ श्रावण महिना सूचनाको हक सम्बन्धी प्रकाशित अध्यावधिक सूचना

वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
अा.व. ०७०।०७१ को जिल्ला स्तरीय बार्षिक समिक्षा वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन २०७१।५।७ सुचना तथा संचार प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.व. ०७०।०७१ को जिल्ला स्तरीय बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन
Skip to toolbar