वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
लैङ्गिक बजेट परिक्षण प्रतिवेदन २०७२ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३-०३-३१ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लैङ्गिक बजेट परिक्षण प्रतिवेदन २०७२
वार्षिक समिक्षा-२०७२|०७३ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३-०५-१० शुचना तथा संचार प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन-२०७२/०७३
OD/JD Plan-2072-76 प्रकाशन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३।४।१० विद्युतिय सुशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
OD/JD Plan-2072-76
CD Plan-2072-76 प्रकाशन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३।०४।१० विद्युतिय शासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
CD Plan-2072-76FINAL Syangja CD Plan 2073-3-6 (1)_1111
बार्षिक खरिद योजना अा.व. ०७२।०७३ पत्र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७४।४।२५ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक खरिद योजना अा.व. ०७२।०७३ पत्र
जिल्ला स्तरीय बार्षिक समिक्षा अा.व. ०७१।०७२ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७१।११।०३ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला स्तरीय बार्षिक समिक्षा अा.व. ०७१।०७२
गा.वि.स.स्तरीय बार्षिक समिक्षा अा.व. ०७१।०७२ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७१।१०।२३ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गा.वि.स.स्तरीय बार्षिक समिक्षा अा.व. ०७१।०७२
गा.वि.स.स्तरीय बार्षिक समिक्षा अा.व. ०७०।०७१ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७०।१०।२० सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गा.वि.स.स्तरीय बार्षिक समिक्षा अा.व. ०७०।०७१
अा.व.०७१।०७२ को अाय व्यय विवरण वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२।६।१२ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.व.०७१।०७२ को अाय व्यय विवरण
अा.व. ०७०।०७१ को अाय व्यय विवरण वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७१।८।२३ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.व. ०७०।०७१ को अाय व्यय विवरण
Skip to toolbar