भूकम्पको प्रवलीकरण Retrofitting मा परेका लाभग्राहीहरूको नामावली अा‍व‍ ०७४।०७५ काे ढु‌‌‌‌ङ्गा गिट्टी बालुवाकाे टेण्डर सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक बडाबड सम्बन्धी सूचना | दरभाउ अाव्हान सम्बन्धी सूचना अा.व. ०७४।०७५ (पटके सवारी, पशु जन्य अादि) जिल्ला समन्वय समिति, स्याङजा अन्तर्गतका स्थानीय तहको विवरण जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, स्याङ्जाबाट जारी अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति स्याङ्जाको अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी परिमार्जित प्रस्तावना (मुख्य खण्ड) सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम-अा.व. ०७३।७४ प्रथम चाैमासिक स्याङ्जा जिल्लाको स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रस्तावना प्रतिवेदन : २०७३

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
गा.वि.स.को अाय व्यय वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२।४।२ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गा.वि.स.को अाय व्यय
आ.व. २०७२|०७३ लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विशलेष्ण तथा लैङ्गिक बजेट अडिट कार्यक्रमको प्रतिवेदन अनुगमन प्रतिवेदन, प्रकाशन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-०७-२२ सुचना तथा संचार प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२|०७३ लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विशलेष्ण तथा लैङ्गिक बजेट अडिट कार्यक्रमको प्रतिवेदन
Skip to toolbar