प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
भुकम्प पिडित लाभग्राहीको विवरण प्रकाशन २०७३-१२-२३ सूचना प्रबिधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
भुकम्प पिडित लाभग्राहीको विवरण
जिल्ला समन्वय समिति, स्याङजा अन्तर्गतका स्थानीय तहको विस्तृत विवरण प्रकाशन २०७३-११‍-२७ सुचना तथा संचार प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला समन्वय समिति, स्याङजा अन्तर्गतका स्थानीय तहको विस्तृत विवरण
बार्षिक समिक्षा अा.व. ०७१।०७२ प्रकाशन २०७२।५।१४ विद्युतीय शुसाशन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक समिक्षा अा.व. ०७१।०७२
स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी परिमार्जित प्रस्तावना (मुख्य खण्ड) प्रकाशन २०७३।७७।२७ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी परिमार्जित प्रस्तावना (मुख्य खण्ड)
दरखास्त फाराम नमुना फारमहरू, प्रकाशन २०७३-०७-२४ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
दरखास्त फाराम
सूचनाको हक सम्बन्धी एेन २०६४ को दफा ५ उपदफा ३ र नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमाेजिम प्रकाशित अध्यावधिक सूचना प्रकाशन २०७३।५।५ विद्युतिय सुशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सूचनाको हक सम्बन्धी एेन २०६४ को दफा ५ उपदफा ३ र नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमाेजिम प्रकाशित अध्यावधिक सूचना
गा.वि.स.को बार्षिक समिक्षा अा.व. ०७२।०७३ प्रकाशन २०७३।०४।२८ विद्युतिय सुशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गा.वि.स.को बार्षिक समिक्षा अा.व. ०७२।०७३
OD/JD Plan-2072-76 प्रकाशन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३।४।१० विद्युतिय सुशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
OD/JD Plan-2072-76
CD Plan-2072-76 प्रकाशन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३।०४।१० विद्युतिय शासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
CD Plan-2072-76FINAL Syangja CD Plan 2073-3-6 (1)_1111
जिविस, स्याङ्जासँग सम्बन्धित विविध अध्यावधिक सूचना प्रकाशन २०७३।४।१० विदुतीय शुसाशन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविस, स्याङ्जासँग सम्बन्धित विविध अध्यावधिक सूचना
Skip to toolbar