स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट अा.व. २०७४।०७५ स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट अा.व. २०७४।०७५ भूकम्पको प्रवलीकरण Retrofitting मा परेका लाभग्राहीहरूको नामावली अा‍व‍ ०७४।०७५ काे ढु‌‌‌‌ङ्गा गिट्टी बालुवाकाे टेण्डर सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक बडाबड सम्बन्धी सूचना | दरभाउ अाव्हान सम्बन्धी सूचना अा.व. ०७४।०७५ (पटके सवारी, पशु जन्य अादि) जिल्ला समन्वय समिति, स्याङजा अन्तर्गतका स्थानीय तहको विवरण जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, स्याङ्जाबाट जारी अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति स्याङ्जाको अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी परिमार्जित प्रस्तावना (मुख्य खण्ड)

प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
OD/JD Plan-2072-76 प्रकाशन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३।४।१० विद्युतिय सुशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
OD/JD Plan-2072-76
CD Plan-2072-76 प्रकाशन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३।०४।१० विद्युतिय शासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
CD Plan-2072-76FINAL Syangja CD Plan 2073-3-6 (1)_1111
जिविस, स्याङ्जासँग सम्बन्धित विविध अध्यावधिक सूचना प्रकाशन २०७३।४।१० विदुतीय शुसाशन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविस, स्याङ्जासँग सम्बन्धित विविध अध्यावधिक सूचना
जिल्ला दररेट अा.व. ०७२।०७३ प्रकाशन २०७२।०३।०६ सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दररेट अा.व. ०७२।०७३
अावधिक जिल्ला विकास योजना-२०७२ (भाग-२) गुरु योजना, प्रकाशन २०७२।३।२ सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अावधिक जिल्ला विकास योजना-२०७२ (भाग-२) (गुरु योजना)
स्याङ्जा जिल्लाको पाश्वचित्र-२०७२ (भाग-१) प्रकाशन २०७३।३।२ सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्याङ्जा जिल्लाको पाश्वचित्र-२०७२ (भाग-१)
अावधिक जिल्ला विकास योजना-२०७२ (भाग २) प्रकाशन २०७३।३।१ सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अावधिक जिल्ला विकास योजना-२०७२
राष्टिय योजना अायोगबाट पारित अा.व. ०७३।७४ को बार्षिक कार्यक्रम प्रकाशन, बजेट तथा कार्यक्रम २०७३।२।२३ सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
राष्टिय योजना अायोगबाट पारित अा.व. ०७३।७४ को बार्षिक कार्यक्रम
२५ अाैं जिल्ला परिषद् बाट स्वीकृत अा.व. २०७३।७४ को बार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिका प्रकाशन २०७३।१।११ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२५ अाैं जिल्ला परिषद् बाट स्वीकृत अा.व. २०७३।७४ को बार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिका
अा.व. २०७३।०७४-अान्तरिक ठेक्का बन्दोबस्तको सूचना प्रकाशन सूचना तथा अ्भिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.व. २०७३।०७४-अान्तरिक ठेक्का बन्दोबस्तको सूचना
Skip to toolbar