स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट अा.व. २०७४।०७५ स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट अा.व. २०७४।०७५ भूकम्पको प्रवलीकरण Retrofitting मा परेका लाभग्राहीहरूको नामावली अा‍व‍ ०७४।०७५ काे ढु‌‌‌‌ङ्गा गिट्टी बालुवाकाे टेण्डर सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक बडाबड सम्बन्धी सूचना | दरभाउ अाव्हान सम्बन्धी सूचना अा.व. ०७४।०७५ (पटके सवारी, पशु जन्य अादि) जिल्ला समन्वय समिति, स्याङजा अन्तर्गतका स्थानीय तहको विवरण जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, स्याङ्जाबाट जारी अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति स्याङ्जाको अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी परिमार्जित प्रस्तावना (मुख्य खण्ड)

प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरूको विवरण प्रकाशन सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरूको विवरण
जिविसको MCPM मूल्यांकन नतिजा तालिका -२०७०/०७१ प्रकाशन सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविसको MCPM मूल्यांकन नतिजा तालिका -२०७०/०७१
गाविसको MCPM-२०७०/०७१ प्रकाशन सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गाविसको MCPM-२०७०/०७१
MCPM-२०७०/०७१ प्रकाशन सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
MCPM-२०७०/०७१
MCPM-२०६९/०७० प्रकाशन सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
MCPM-२०६९/०७०
MCPM-२०६७/०६८ प्रकाशन सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
MCPM-२०६७/०६८
जिल्ला पाश्वचित्र-२०७१ गुरु योजना, प्रकाशन २०७१।१।२१ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला पाश्वचित्र-२०७१
नागरिक वडा पत्र प्रकाशन २०७१।२।२० सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
नागरिक वडा पत्र
आ.व. २०७२|०७३ लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विशलेष्ण तथा लैङ्गिक बजेट अडिट कार्यक्रमको प्रतिवेदन अनुगमन प्रतिवेदन, प्रकाशन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-०७-२२ सुचना तथा संचार प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२|०७३ लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विशलेष्ण तथा लैङ्गिक बजेट अडिट कार्यक्रमको प्रतिवेदन
आ.व. ०७२/०७३ को बार्षिक बजेट शिलिङ्, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्वन्धी मार्गदर्शन सम्वन्धमा प्रकाशन, बजेट तथा कार्यक्रम २०७१/०८/१४ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Margadarshan of district level Syangja 2072-73
Skip to toolbar